చాయతీ అధికారి D.P.O గారితో మర్యాదపూర్వక కలయిక.దివ్యంగుల జాతీయ అధ్యక్షులు కిరణ్ రాజ్

0
56

కృష్ణా జిల్లా గ్రామ పంచాయతీ అధికారి D.P.O గారితో మర్యాదపూర్వక కలయిక..
గ్రామ పంచాయతీ లలో కాంట్రాక్టు ఔట్ సోర్సింగ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అవకాశాలు దివ్యాంగులకు హిజ్రాలకు కల్పించాలని వినతి..