2024 లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకు పనిచేస్తాను అంటున్న ప్రశాంత్ కిషోర్?

0
55

2024 లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాని అభ్యర్థి గా రాహుల్ గాంధీ నీ ప్రకటిస్తే రాహుల్ కోసం పనిచేయడానికి సిద్ధం – ప్రశాంత్ కిషోర్