వ్యాట్ పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై అడ్డగోలు దోపిడీ ప్రజలను దోచుకుంటున్న జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటున్న AP పీసీసీ చీఫ్ సాకే శైలజనాధ్

ప్రజలను దోచుకుంటున్న జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వ్యాట్ పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై అడ్డగోలు దోపిడీ రాష్ట్రంలో దుర్మార్గమైన పాలన ప్రజా వ్యతిరేఖ విధానాలను ఎండ

Read More