తాకట్టులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్!! AP PCC చీఫ్ సాకే శైలజనాధ్

తాకట్టులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్!!●ఆంధ్రప్రదేశ్ ను సర్వ నాశనం చేస్తున్నారు●ఇప్పటికే ఆర్థిక రంగం కుదేలైంది●సలహాదారులు ఏం సలహాలు ఇస్తున్నారో అర్థం కావటం లేదు ?●త

Read More

సలహాదారులు ఏం సలహాలు ఇస్తున్నారో అర్థం కావటం లేదు ? ఆంధ్రప్రదేశ్ ను సర్వ నాశనం చేస్తున్నారు అంటున్నా APPCC అద్యక్షులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ను సర్వ నాశనం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఆర్థిక రంగం కుదేలైంది సలహాదారులు ఏం సలహాలు ఇస్తున్నారో అర్థం కావటం లేదు ? తక్షణమే బుగ్గన అప్పుల వివరా

Read More