పదవుల కోసం ఉద్యోగులను పణంగా పెట్టవద్దు ఉద్యోగుల వేతన సవరణలోనూ జాప్యమా ?

ఉద్యోగుల వేతన సవరణలోనూ జాప్యమా ? పదవుల కోసం ఉద్యోగులను పణంగా పెట్టవద్దు రాజకీయ పార్టీలకు తొత్తులుగా మారుతారా ? ఉద్యోగుల సమస్యల కోసం పోరాటం చేస్తాం - ఆ

Read More

శ్రమయే మన ఆయుధమైతే బద్వేలు ఉప ఎన్నికలో విజయం కాంగ్రెస్ సొంతమవుతుంది”
ప్రత్యేక హోదా కోసం

"శ్రమయే మన ఆయుధమైతే బద్వేలు ఉప ఎన్నికలో విజయం కాంగ్రెస్ సొంతమవుతుంది"ప్రత్యేక హోదా కోసంవిశాఖ ఉక్కుప్రభుత్వ సంస్థల అమ్మకంవిద్యుత్ చార్జీలుచెత్త పన్నుపె

Read More